Stervensbegeleiding handen 1

Stervensbegeleiding

Sterven en geboren worden is iets wat altijd al bestaan heeft. Het is een cyclus in het leven van de mens.
Een stervensproces overweldigd ons met angst en onmacht...
Geboren worden en sterven zijn met elkaar verbonden.
Door hierover te praten gaat angst en onmacht ruimte krijgen voor vertrouwen en overgave in wat er nu is en in wat er zal komen.
Wat is hier zinvol aan? Waarom moet ik nu al gaan? Waarom overkomt dit mij?
Zoveel vragen waar we vaak geen antwoord op hebben maar wel inzichten van kunnen ontvangen.
Door terug te kijken naar de levensloop, ontdekken we vele antwoorden en kan je gaan corrigeren in bepaalde processen.
Bv. een oude ruzie in de familie oplossen, kan een ware bevrijding zijn voor de ziel van de persoon die komt te gaan (de eigenbelangen van de omgeving, kinderen en familie dienen hier voor losgekoppeld te worden).

Stervensbegeleiding is er voor kinderen en mensen met een levensbedreigende ziekte of beperkte levensverwachting om hun wensen in de laatste dagen, weken, maanden in sereiniteit te laten doorgaan. Palliatieve of palliatieve terminale zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting van het lijden.

Verschillende Psychosociale aspecten, symptoomcontrole, medisch begeleid sterven, pijncontrole opvolgen, samen werking met de dokter...
Omgaan met rouwen, zowel vóór als tijdens en na het stervensproces.

De dood hoort bij het leven, het is een natuurlijk proces. Meer dan ooit lijkt de dood niet meer vertrouwd en zijn we hier angstig voor geworden.
Door de generaties heen is dit proces meer op de achtergrond terecht gekomen doordat meer en meer overlijdens in het ziekenhuis, verzorgingstehuizen, enz... plaatsvinden.
Hierdoor lijkt het ook sneller te gaan en is er minder tijd en ruimte om er naar toe te leven en het bespreekbaarder te maken.
De maatschappij heeft dit veranderd doordat we nu vaak met twee gaan werken en minder tijd kunnen spenderen om onze ouders te begeleiden.

Samen met zijn geliefden de laatste reis begeleiden van de persoon die komt te gaan is telkens een uniek begeleidingsproces.
Als zorgkundige heb ik al heel wat mensen mogen begeleiden naar hun laatste reis, het is elke keer anders. Aanwezigheid van familie is zo belangrijk en wordt vaak onderschat. Dus ook als familie is het belangrijk om hierbij betrokken te worden en ondersteuning in te krijgen.

Het uitspreken van en praten over de dood is een belangrijk proces dat heel vaak vermeden wordt.

Wat wil jij nog doen?
Wat zijn jouw laatste wensen?
Wat zijn de wensen van jouw geliefden?

Het samen thuis opbaren van de dierbare overledene kan eveneens een belangrijk onderdeel vormen van het rouwproces en de rouwverwerking. Ook hierin kan ik jullie begeleiden om dit samen te doen, alvorens de begrafenisondernemer het van jouw overneemt.

Stervensbegeleiding handen 1
Stervensbegeleiding handen 2

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙